Vacature bestuurslid belangbehartiger

Betsuurslid belangenbehartiger

Ben jij iemand die er enthousiast van wordt om zich bezig te houden met zaken die net iets ingewikkelder zijn? Als belangenbehartiger ben jij de vraagbaak voor de NVVS-leden. Jouw lijntjes met de FVB zijn daarbij kort. De FVB behartigt de belangen van alle vaktherapeuten, met name op landelijk niveau. Jij zet, samen met de alle belangenbehartigers van de FVB, een plan op om het zo makkelijk mogelijk te maken voor alle leden om hun vak uit te oefenen en zorgt er mede voor dat er meer begrip en duidelijkheid komt vanuit het netwerk en stakeholders.

Wat worden je werkzaamheden:

- 1 keer in de maand deelnemen aan de online bestuursvergadering;

- Bijwonen van de algemene vergadering (AV) op locatie, 1-2 keer per jaar;

- 6 keer per jaar overleg met de RBCZ;

- 4 keer per jaar overleg met de andere belangenbehartigers van de FVB;

- Contacten leggen met gemeenten en zorgverzekeraars;

Wat krijg je ervoor terug:

- Punten voor je registratie;

- Ruimte om mee te denken over de koers van de NVVS;

- Een ruime vrijwilligersvergoeding en vergoeding voor gemaakte reiskosten;

- Vergoeding voor het lidmaatschap van de NVVS/FVB;

- Een gezellig en gemotiveerd team;

- Inzicht en kennis van de organisaties die zich inzetten voor ons vakgebied.