Commissies en werk(veld)groepen

Commissies en werkveldgroepen

De NVVS heeft verschillende commissies waarbinnen leden van de NVVS samen werken aan het versterken van het beroep van speltherapeut en de positie in het werkveld.

 

Redactiecommissie

Vakbladredactie: Mirjam Reinders, Marjolein van Alphen, Manon Peters en Rianne Koelewijn.

 

Commissie Scholing

Else Goossense (voorzitter) Annemarie Moerkerken, Sanne de Thije en Femke Spanjer.

 

Commissie Kennisinnovatie

Juulke Rietbergen en Esther van den Bogaard.

 

Commissie Onderzoek

Katja Witsenburg en Tineke Brun.


Commissie Communicatie

Margretha Zorgdrager

 

Werk(veld)groepen

Schrijfgroep ARvT en spel: Marjo Heymerikx, Annette Nolen, Carlijn Pieper en Lenette Raaijmaker.

Zie ook  redactie commissie scholing