Kennisinnovatie

Kennisinnovatie

De commissie kennisinnovatie zet zich in om continue ontwikkeling van het vak te stimuleren. Dat doen zij op het gebied van onderzoek, door het ontwikkelen van modulen en producten, door het beschrijven van micro-interventies, het beroepsprofiel, opleidingen en via het bij- en nascholingsaanbod voor de leden. De commissie kennisinnovatie heeft de strategische onderzoeksagenda, samengesteld door alle lidverenigingen, als uitgangspunt. Het is van groot belang onderzoek naar speltherapie blijvend te stimuleren en ontwikkelen en speltherapie zichtbaar en toegankelijk te maken op wetenschappelijk en praktijkniveau.

Generieke module vaktherapie

De generieke module vaktherapie wordt momenteel herschreven. Er komt in de nieuwe versie meer aandacht voor kind en jeugd en het systeem. Klik voor meer informatie over GMTV, https://fvb.vaktherapie.nl/generieke-module-vaktherapie.

Format micro-interventies

De werkgroep 'Ontwikkelen en implementeren van het format micro-interventies' heeft een format ontwikkeld waarmee micro-interventies kunnen worden beschreven. In samenwerking met KenVak en de CHE zullen er onderzoeksvragen worden uitgezet.

Zie ook  Kennisinnovatie GMVT micro-interventies