NVVS lidmaatschap

Wil je lid worden van de NVVS?

Als NVVS werken we samen met onze leden aan de verdere professionalisering en erkenning van speltherapie. Ook staat het waarborgen van de geleverde kwaliteit door speltherapeuten in Nederland centraal. Je kunt lid worden van de NVVS wanneer je afgestudeerd bent of studeert aan een erkende opleiding tot speltherapeut.

Lid zijn van je beroepsvereniging bied een aantal voordelen en mogelijkheden. Denk hierbij aan:

  • Kwaliteitserkenning van speltherapeuten
  • Zichtbaarheid voor hulpvragers en vakgenoten
  • Deelname aan werkgroepen
  • Deelname aan studiedagen
  • Een abonnement op het vakblad Spelenderwijs
  • Toegang tot een besloten online forum
  • Toegang tot beroepsgerelateerde informatie (zoals artikelen, onderzoeksresultaten, aankondigingen van activiteiten)

Wat verwachten wij van onze leden?

Om ons gezamenlijke doel te bereiken (erkenning en verdere professionalisering van ons vak) hebben we onze leden hard nodig. We verwachten als beroepsvereniging een actieve deelname van onze leden. Wil je meer weten voordat je je aanmeld dan raden we je aan om kennis te nemen van de statuten en het huishoudelijk reglement. De gediplomeerde leden van de NVVS conformeren zich door hun lidmaatschap automatisch aan de beroepscode van de FVB en het beroepsprofiel van de NVVS. Gediplomeerde leden die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de FVB worden opgenomen in het beroepsregister. 

Word ik lid van de NVVS of van de FVB?

Wanneer je lid wordt van de NVVS wordt je automatisch ook lid van de FVB. NVVS staat voor samenwerking en is daarom aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Hier werkt zij samen met de andere aangesloten beroepsverenigingen aan professionalisering, kennisontwikkeling en belangenbehartiging van alle vaktherapeuten in het werkveld. Ook beeldende, dans, muziek, drama en psychomotorische (kinder)therapeuten zijn via hun beroepsvereniging aangesloten bij de FVB. 

De projecten die opgezet worden voor het bereiken van de gezamenlijke doelstellingen worden gefinancierd vanuit de ledencontributie van alle aangesloten beroepsverenigingen. Na betaling ontvangen de gediplomeerde en studentenleden een inlogcode waarmee ze toegang hebben tot het ledendeel van de website van FVB en NVVS. In deze omgeving vind je als vaktherapeut antwoord op veel van jouw vragen. 

Wil je je inschrijven bij de NVVS? Kijk dan op https://fvb.vaktherapie.nl/lid-worden.

 

Zie ook  NVVS kwaliteit lidmaatschap