Laat je als vaktherapeut zien op het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals!

Als FVB zijn we betrokken bij het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals. Je kunt hier vragen stellen aan andere jeugdprofessionals. We merken dat dit heel goed gelezen wordt, dus een mooie manier om je ook als vaktherapeut die werkt met jeugd aan andere professionals te laten zien. 

Wil je graag een actieve bijdrage leveren aan dit platform? Ze zijn nog op zoek nar versterking voor de kerngroep. Het gaat om vrijwilligerswerk en kost je een paar uurtjes per week. Je haalt met de andere kerngroepleden knelpunten en ideeën op en gaat hiermee aan de slag. Ook organiseert de kerngroep (online) bijeenkomsten. Daarnaast verspreidt de kerngroep mooie voorbeelden uit de praktijk. Alles wordt gefaciliteerd door het NJi (Nederlands Jeugdinstituut). Ook dit kan natuurlijk een mooie ingang zijn om meer aandacht te genereren voor vaktherapie! Heb je interesse? Stuur dan een mail naar Jolien Sanders van het NJi, e-mail j.sanders@nji.nl