13
okt

Rino groep: Masterclass Play en Fun activities for engaging different types of children

Evenement
09:00 - 17:00
- Downloaden als iCal

Als het leven ingewikkeld wordt, laten kinderen dat in hun gedrag zien. Spel kan een goede ingang bieden in diagnostiek en behandeling. Spelenderwijs kun je een kind helpen om de verstoring in de emotionele of sociale ontwikkeling op te lossen. Maar wat doe je nu als een kind niet mee wil doen?

Kinderen die niet lijken te willen deelnemen aan het spel of die 'teruggetrokken', 'hyperactief' of 'niet meewerkend' lijken, profiteren van het spelrepertoire dat in deze masterclass aan bod komt. Het Theraplay-activiteitencanon uit het boek Theraplay the Practitioners Guide (Norris & Lender, 2020) vormt een belangrijke basis hiervan.

Een kind kan teruggetrokken of passief zijn vanuit zelfbescherming of juist omdat het ontdekt heeft dat dit zijn ouders kan activeren tot een bepaalde reactie. Een combinatie van deze of andere motieven is ook mogelijk. Het begrijpen van het meer dominante thema zal doorgaans je aanpak bepalen.

Wat leer je?

In deze masterclass krijg je belangrijke inzichten in onderliggende motieven om niet (mee) te spelen. Daarnaast ontdek je nieuwe spelactiviteiten voor verschillende soorten kinderen: teruggetrokken, hyperactief, niet-meewerkend en adolescenten. Ook leer je hoe je kunt reageren op veelvoorkomende obstakels wanneer het kind je activiteiten weerstaat.
Kortom, je krijgt veel handvatten om kinderen mee te laten doen, zodat de therapie kan worden voortgezet. Je kunt het geleerde zowel toepassen in de individuele begeleiding van kinderen als in ouder-kind sessies.

Programma

Dafna Lender heeft het programma zorgvuldig samengesteld en verzorgt de hele dag. Je volgt het programma met een beperkte groep. Het wordt een actieve en interactieve dag met veel inzichten en spelactiviteiten die je direct kan toepassen in de praktijk. Dafna zorgt voor veel oefeningen en rollenspellen, je bent zelf een groot deel van de dag bezig met spelen en toepassen. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen.
 
De voertaal gedurende het gehele programma is Engels. Onderstaande onderwerpen en elementen komen aan bod:
 
Games For the Withdrawn or Passive Child
This child typically benefits from activities that do not require overt cooperation: Learn activities like:

 • The Looking Game
 • Stick Out One Foot
 • Feather Dartboard

For the Hyperactive Child
A child who is running around the room, switching quickly from activity to activity, or trying to rummage through your supplies, is a child who needs regulation. It is easy to see that this child is in sympathetic mode. Start regulating by matching their energy and joining in their behavior in some way, but also organizing their bodily movements as you join them. Other activities that involve body movement or that combine regulating between stopping and starting, or that alternate between slow and fast movements will help harness the child’s energy and shift it from chaotic to flowing and cooperative. You will learn games like:

 • The Jumping Game
 • Atlas Game
 • The Giant Awakens
 • The Shakes: Sock Grab
 • Heavy Work

For the Uncooperative Child
A child who is oppositional or controlling is often a child who is filled with shame. Many times, they have the self-image that they are bad, and so they manifest this behavior of being uncooperative and negative so as to at least have a bit of sense of control about when and how that sense of badness will be shown. These are children who are also very sensitive to making mistakes and being called out or embarrassed. With these children, any activity can trigger their shame, so rather than thinking about ideal activities, it’s better to focus more on how to respond to their needs:

 • How to work with oppositionality
 • How to avoid power struggles
 • How to end games well
 • Knowing when to let child take a break
 • Helping child talk about their feelings of resistance or anger

Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven voor deze bijeenkomst is niet (meer) mogelijk.